Navigation – Plan du site
  • Romantyczne przedmowy
    Romantic Prefaces
    Przegląd Humanistyczny, nr 5 (410), 2008.
  • "Dusza anielska" i "czerep rubaszny", czyli Poema Piasta Dantyszka Juliusza Słowackiego
    “Dusza anielska” (Angelic Soul) and “czerep rubaszny” (Coarse Wit) or Poema Piasta Dantyszka by Juliusz Słowacki
    Przegląd Humanistyczny, nr 5/6 (416/417), 2009.

Retour à l'index