Navigation – Plan du site
 • Amerykanin w Londynie
  An American in London
  Przegląd Humanistyczny, nr 5 (410), 2008.
 • Wychowankowie Uniwersytetu Wileńskiego w świetle korespondencji, wspomnień, dokumentów
  Graduates of Vilnius University in the Light of Correspondence, Memories, Documents
  Przegląd Humanistyczny, nr 6 (411), 2008.
 • Saga ulrichowska-machlejdowska
  Przegląd Humanistyczny, nr 1 (406), 2008.
 • U podstaw brytyjskiej polityki równowagi sił w Europie w latach 1685-1763
  Przegląd Humanistyczny, nr 1 (418), 2010.
 • Wapno i alabaster. Biurokratyczna wizja rzeczywistości w raportach urzędowych Królestwa Polskiego (1815–1867)
  Przegląd Humanistyczny, nr 4 (397), .
 • George Washington i jego legenda
  George Washington and his legend
  Przegląd Humanistyczny, nr 3 (402), 2007.

Retour à l'index