Navigation – Plan du site
  • News jako mem (na przykładzie fanpage’u Sztuczne Fiołki)
    News as a Meme (on the Example of Fanpage Artificial Violets)
    Przegląd Humanistyczny, nr 1(452), 2016.

Retour à l'index