Navigation – Plan du site
 • Quetzalcoatl jako kluczowa postać w mitach Indian mezoamerykańskich
  Quetzalcoatl as a Key Character in the Myths of Mezzo-American Indians
  Przegląd Humanistyczny, nr 5 (410), 2008.
 • Zderzenie dwóch światów. Początki eksploracji Nowego Świata przez Hiszpanów
  The Clash of Two Worlds. The Beginnings of the Exploration of the New World by the Spanish
  [Abstract]
  Przegląd Humanistyczny, nr 2 (431), 2012.

Retour à l'index