Navigation – Plan du site
  • Metafory faszyzmu. O polskich konceptualizacjach włoskiej doktryny
    The metaphors of fascism (on polish conceptualisations of mussolini’s doctrine)
    Przegląd Humanistyczny, nr 1 (424), 2011.
  • Ideał antyczny, czyli (jugo)słowiański: Polacy jako północna diaspora
    The Ancient or Yugoslavian/Slavic Ideal: Poles as Northern Diaspora
    Przegląd Humanistyczny, nr 5 (410), 2008.

Retour à l'index