Navigation – Plan du site

2015
NR 4(451)

 • Artykuły

  • Jagoda Wierzejska i Alina Molisak
   Terytoria, granice, mapy
   Territories, Borders, Maps
  • Florian Krobb
   From Track to Territory: German Cartographic Pe netration of Africa, c. 1860–1900
   From Track to Territory: German Cartographic Pe netration of Africa, c. 1860–1900
  • Yigal Schwartz
   But at Night, at Night, I still Dream in Spanish . The Map of the Imagination of Israeli Literature: The South American Province
   But at Night, at Night, I still Dream in Spanish . The Map of the Imagination of Israeli Literature: The South American Province
  • Benedikts Kalnač
   Territories, Memories, and Colonial Differe nce: A Comparative Insight into Late Nineteenth-Century Latvian and German Literature
   Territories, Memories, and Colonial Differe nce: A Comparative Insight into Late Nineteenth-Century Latvian and German Literature
  • Jagoda Wierzejska
   Cultural and Ideological Aspects of Spatial Adaptation after a Shift of Political Boundaries: The Case of Galicia
   Cultural and Ideological Aspects of Spatial Adaptation after a Shift of Political Boundaries: The Case of Galicia
  • Maria Antosik-Piela
   Oswajanie na odległość. Literatura polsko -żydowska wobec syjoni- stycznej wizji terytorialności
   istance Learning. Polish-Jewish Literatu re against Zionist Vision of Territoriality
  • Alina Molisak
   Neuland , czyli dyslokacja ideału
   Neuland or Relocation of an Ideal
  • Elżbieta Rybicka
   Wschód wyobrażony. Wokół najnowszej prozy Andrzeja Stasiuka
  • Delphine Bechtel
   Between the Bank and the Theatre: Retrieving Social and Cultural History of Two Landmarks of Pre-World War One Jewish Lemberg
   Between the Bank and the Theatre: Retrieving Social and Cultural History of Two Landmarks of Pre-World War One Jewish Lemberg
  • Lajos Pálfalvi
   Miasto węgierskie w tureckiej powieści Viktora Horvátha
   Miasto węgierskie w tureckiej powieści Viktora Horvátha
  • Marcin Niemojewski
   Przemierzanie powieści-mapy. W ł adca Pier ś cieni J.R.R. Tolkiena jako konstrukcja kartograficzna
   Traversing the Novel-Map. The Lord of the Rings by J.R.R. Tolkien as a Cartographic Design
  • Elżbieta Koziołkiewicz
   Granice (w) domu. Rekalibracje przestr zeni w Bene nati Elizy Orzeszkowej
   Borders of/in the House. Recalibration s of Space in Bene nati by Eliza Orzeszkowa
  • Iga Łomanowska
   Za progiem domu Jeanne. Przestrzenie, granice i drzwi w filmie Jeanne Dielman Chantal Akerman
   On Jeanne’s Doorstep. Spaces, Borders and Door s in the film Jeanne Dielman by Chantal Akerman
  • Błażej Popławski
   Hic sunt leones . Analiza percepcji przestrzeni Afryki we wspomnieniach Polaków
   Hic sunt leones . Analysis of Perception of Africa in the Testimonies of Poles
  • Mateusz Zimnoch
   Antropologia mapy jako nowa metafizyka
   Anthropology of a Map as New Metaphysics
  • Mikołaj Rakusa-Suszczewski
   Miłość i lęk: przyczynek do zagadn ienia małego państwa
   Love and Fear: Contribution to the Issue of a Small State
 • Z warsztatu humanistów

  • Shoshana Ronen
   Tefillin: Transgression of a Jewish Religious Ritual Article: Contemporary Hebrew Poetry as a Modern Midrash
   Tefillin: Transgression of a Jewish Religious Ritual Article: Contemporary Hebrew Poetry as a Modern Midrash
  • Stanisław Obirek
   Daniel Boyarin – powrót do źródeł czy zacieranie granic?
   Daniel Boyarin – Return to Origins or Blurring Borders?
 • Recenzje i przeglądy

  • Anita Pieńkowska
   Literature and Geography in Action
   Literature and Geography in Action
  • Anita Pieńkowska
   Literature and Geography in Action
   Literature and Geography in Action
 • Zapowiedź

  • Marek Hendrykowski
   Wstęp do poetyki newsów
   Introduction to Poetics of News