Navigation – Plan du site

AI vs HS, czyli obawa przed kolejną detronizacją. O złośliwych sztucznych inteligencjach, które homo sapiens nękały

Lech M. Nijakowski

AI vs HS – on Fear of Another Dethronement. About Malignant Artificial Intelligences Harassing Homo Sapiens