Navigation – Plan du site

Zombie sociologicus – filmy o żywych trupach jako artystyczne narzędzie krytyki społecznej

Markus Lipowicz

Zombie Sociologicus – Zombie Movies as Artistic Tool of Social Critique