Navigation – Plan du site
  • Mistrzowie drugiego planu. Motyw zombie w perspektywie literackiego sztafażu – od survival horroru przez dystopię do romansu paranormalnego
    Second Plan Masters. Figure of Zombie as a Part of Literary Staffage: From Survival Horror through Dystopia to Paranormal Romance
    [Abstract]
    Przegląd Humanistyczny, nr 3(450), 2015.

Retour à l'index