Navigation – Plan du site
  • Relacje międzygatunkowe, biologiczność ciała i polityka krwi. Nagie życie nieludzkich istot popkultury
    Interspecies Relationships, Biological Aspect of Body and Blood Politics. Bare Life of Nonhuman Pop Culture Creatures
    [Abstract]
    Przegląd Humanistyczny, nr 3(450), 2015.

Retour à l'index