Navigation – Plan du site

Relacje międzygatunkowe, biologiczność ciała i polityka krwi. Nagie życie nieludzkich istot popkultury

Ewelina Twardoch

Interspecies Relationships, Biological Aspect of Body and Blood Politics. Bare Life of Nonhuman Pop Culture Creatures