Navigation – Plan du site

2015
NR 3(450)

 • Artykuły

  • Roman Chymkowski i Lech M. Nijakowski
   Nieludzcy mieszkańcy kultury popularnej
   Nonhuman Inhabitants of Popular Culture
  • Marcin Niemojewski
   Istoty żywe, posiadające logos. Nieludzcy mieszkańcy uniwersum Tolkienowskiego i ich języki
   Living Beings Having Logos. Nonhuman Inhabitants of Tolkien’s Universe and their Languages
   [Abstract]
  • Błażej Popławski
   Szczeliny i Tryskacze. Rekonstrukcja literackich mechanizmów wytwarzania potworności w powieści Doris Lessing Szczelina

   [Abstract]
  • Kamila Kowalczyk
   Antagoniści we współczesnych renarracjach baśni na przykładzie czarownicy z Jasia i Małgosi braci Grimmów
   Antagonists in Modern Re-narration of Fairy Tale on the Example of Hansel and Gretel by the Brothers Grimm
   [Abstract]
  • Ewelina Twardoch
   Relacje międzygatunkowe, biologiczność ciała i polityka krwi. Nagie życie nieludzkich istot popkultury
   Interspecies Relationships, Biological Aspect of Body and Blood Politics. Bare Life of Nonhuman Pop Culture Creatures
   [Abstract]
  • Martyna Mieszkowska
   Monstrualność jako operacja. Filozoficzna analiza bezformia na przykładach tekstów kultury popularnej

   [Abstract]
  • Krzysztof Świrek
   Żywy trup jako alegoria polityczna
   Living Dead as Political Allegory
   [Abstract]
  • Ksenia Olkusz
   Mistrzowie drugiego planu. Motyw zombie w perspektywie literackiego sztafażu – od survival horroru przez dystopię do romansu paranormalnego
   Second Plan Masters. Figure of Zombie as a Part of Literary Staffage: From Survival Horror through Dystopia to Paranormal Romance
   [Abstract]
  • Paweł Ciołkiewicz
   Człowiek człowiekowi zombie, czyli kilka uwag o budowaniu społeczeństwa w świecie postapokaliptycznym. Przypadek The Walking Dead Roberta Kirkmana
   Man Is to Man a Zombie. Some Remarks on Building a Society in Post-Apocalyptic World. The Case of The Walking Dead by Robert Kirkman
   [Abstract]
  • Markus Lipowicz
   Zombie sociologicus – filmy o żywych trupach jako artystyczne narzędzie krytyki społecznej
   Zombie Sociologicus – Zombie Movies as Artistic Tool of Social Critique
   [Abstract]
  • Dariusz Piechota
   Horror (Neo)Victorianum. Zombie w zwierciadle mashupu
   Horror (Neo)Victorianum. Zombie in Mashup Mirror
   [Abstract]
  • Piotr Fortuna
   Mroczny przedmiot przytulania. O kontrowersyjnych wizerunkach fandomu futrzaków w kulturze popularnej
   Obscure Object of Cuddle. On Controversial Portraits of Furry Fandom in Popular Culture
   [Abstract]
  • Bartłomiej Kozek
   Przesuwając granice – utopia i odmienność w świecie Star Treka
   Shifting Borders – Utopia and Otherness in the World of Star Trek
   [Abstract]
  • Adam Franke
   Matrix jako cykl intertekstualny
   Matrix as Intertextual Cycle
   [Abstract]
  • Lech M. Nijakowski
   AI vs HS, czyli obawa przed kolejną detronizacją. O złośliwych sztucznych inteligencjach, które homo sapiens nękały
   AI vs HS – on Fear of Another Dethronement. About Malignant Artificial Intelligences Harassing Homo Sapiens
   [Abstract]
 • Z warsztatu humanistów

  • Maria Wiśniewska
   Spektakl przywództwa w oczach socjologa
   Anatomy of Leadership. Sociological Perspective
   [Abstract]
 • Materiały i przyczynki

  • Anna Augustyniak
   O tym, jak Grydzewski z aktorkami się przyjaźnił. Przyczynek do biografii (w 120 rocznicę urodzin i 45 rocznicę śmierci redaktora)
   About Grydzewski’s Friendship with Actresses. Contribution to Biography (on Editor’s 120th Anniversary of Birth and 45th Anniversary of Death)
 • Recenzje i przeglądy

  • Marta Jaworek
   Baśń zrekontekstualizowana
   Re-contextualized Fairy Tale
  • Alicja Urbanik
   Brzydki i żałosny słoń, czyli czy kultura popularna powinna się wstydzić, a my razem z nią
   Ugly and Pitiful Elephant, which is Whether Popular Culture Should Feel Shame and We Together with It
  • Wiktor Uhlig
   Miejska dominacja na popegeerowskiej wsi. Seriale typu soap i post-soap oczami kobiet wiejskich
   Urban Dominance in Post-State-Owned Village. Soap and Post-soap Series as Seen by Country Women
  • Agata Koprowicz
   Z powrotem do rzeczywistości samej!
   Back to Reality Itself!
  • Lena Magnone
   Skandalistka Gabriela Zapolska
   Scandalous Gabriela Zapolska