Navigation – Plan du site
 • Figurowanie autofikcyjnej podmiotowości: hybrydowej, nomadycznej, transkolonialnej? Charakterystyka strategii pisarskich Niny Bouraoui na przykładzie powieści Mes mauvaises pensées
  Hybrid, Nomadic, Transcolonial Identity? Characteristics of Nina Bouraoui’s Writing Strategies on the Example of Autofiction Novel Mes mauvaises pensées
  [Abstract]
  Przegląd Humanistyczny, nr 2(449), 2015.
 • Trzecia noga Bayamusa. Między kulturoznawstwem a literaturoznawstwem
  The Third Leg of Bayamus. Between Cultural Studies and Literary Studies
  Przegląd Humanistyczny, nr 3(454), 2016.

Retour à l'index