Navigation – Plan du site

Redakcja

RADA REDAKCYJNA

 

Jerzy Franke, Brigitte Gautier (Paryż), Jan Kieniewicz, Luigi Marinelli (Rzym), Alojzy Z. Nowak, Józef Porayski-Pomsta, Marcin Poręba, Paweł Stępień, Dorota Walczak-Delanois (Bruksela), Jerzy Wasilewski, Andrzej Waśkiewicz, Elżbieta Wichrowska, Erika Worbs (Berlin)


 

REDAKCJA

 

Tomasz Wójcik (redaktor naczelny)

Grażyna Szelągowska (zastępca redaktora naczelnego)

Lena Magnone (sekretarz redakcji)

Marta Bucholc, Roman Chymkowski, Andrzej Kołakowski, Ryszard Kulesza,

Joanna Michalik, Lech M. Nijakowski, Małgorzata Semczuk-Jurska,

Jagoda Wierzejska, Magdalena Zawisławska