Navigation – Plan du site

In Search for the Exotic: Colin Thubron and William Dalrymple’s Journeys to the Eastern Fount of Christianity

Monika Kowalczyk-Piaseczna

In Search for the Exotic: Colin Thubron and William Dalrymple’s Journeys to the Eastern Fount of Christianity

Odwołując się do Saidowskiego rozumienia praktyk orientalizacyjnych jako realizacji potrzeb kolonizacji Wschodu, niniejszy artykuł ma za zadanie zaprezentować obecność owych praktyk w postkolonialnej literaturze podróżniczej. Analiza dwóch tekstów autorstwa brytyjskich podróżników opisujących swoją podróż w rejony Bliskiego Wschodu: Williama Dalrymple’a From the Holy Mountain i Colina Thubrona Mirror to Damascus, ma za zadanie przedstawić sposób, w jaki przekonanie o egzotyce wchodnich obszarów, głęboko zakorzenione w kulturze europejskiej, prowokuje rozczarowania eurocentrycznym sposobem klasyfikacji tego obszaru oraz potrzebę poszerzenia znaczenia egzotyki o element europejskiej tożsamości.