Navigation – Plan du site
  • Mózgowe korelaty doświadczeń związanych z odbiorem tekstu poetyckiego
    Brain Correlates of Experiences Related to Reception of Poetic Texts
    [Abstract]
    Przegląd Humanistyczny, nr 1 (448), 2015.

Retour à l'index