Navigation – Plan du site
  • Likwidacja kultury wojny? O dyskusji wokół projektu Obalenie wojen Krzysztofa Wodiczki
    Abolishing the Culture of War? About Discussion on the Project The Abolition of War by Krzysztof Wodiczko
    [Abstract]
    Przegląd Humanistyczny, nr 6(447), 2014.

Retour à l'index