Navigation – Plan du site
  • Środowiska twórcze w kampanii propagandowej w czasie wojny Polski z bolszewicką Rosją
    Creative Groups in Propaganda Campaign during the Polish-Soviet War
    [Abstract]
    Przegląd Humanistyczny, nr 6(447), 2014.

Retour à l'index