Navigation – Plan du site
 • Spirytyzm po pierwszej wojnie światowej – od naukowej ciekawości do narzędzia pamięci
  Spiritualism after World War I – from Scientific Curiosity to Memory Tool
  [Abstract]
  Przegląd Humanistyczny, nr 6(447), 2014.
 • Brzydki i żałosny słoń, czyli czy kultura popularna powinna się wstydzić, a my razem z nią
  Ugly and Pitiful Elephant, which is Whether Popular Culture Should Feel Shame and We Together with It
  Przegląd Humanistyczny, nr 3(450), 2015.

Retour à l'index