Navigation – Plan du site
  • V Konferencja Aksjologiczna Prawda w literaturze (Lublin, 4–6 X 2007). Sprawozdanie
    The 5th Axiological Conference Prawda w literaturze (The Truth in Literature) (Lublin, 4–6 Oct. 2007). A Report
    Przegląd Humanistyczny, nr 4 (409), 2008.

Retour à l'index