Navigation – Plan du site
  • Czy możliwa jest metrologiczna suwerenność? Metrologia i ekonomia polityczna miary
    Is Metrological Sovereignty Possible? Metrology – Political Economy of Measure
    [Abstract]
    Przegląd Humanistyczny, nr 5(446), 2014.

Retour à l'index