Navigation – Plan du site
  • Wojna nieprzedstawiona. Trzy metody pisarskie w reportażach legionowych Juliusza Kadena-Bandrowskiego
    Undescribed War. Three Writing Methods in Reportage on Polish Legions by Juliusz Kaden-Bandrowski
    [Abstract]
    Przegląd Humanistyczny, nr 4(445), 2014.

Retour à l'index