Navigation – Plan du site
  • „Kwiaty żelazne”. Męskość militarna w wybranej prozie legionowej
    “Iron Flowers”. Military Masculinity in Selected Prose Texts on Polish Legions
    [Abstract]
    Przegląd Humanistyczny, nr 4(445), 2014.

Retour à l'index