Navigation – Plan du site
 • Piękna teoria
  The Beauty Theory
  Przegląd Humanistyczny, nr 4 (409), 2008.
 • Przegląd książek z teorii literatury (wydanych w Polsce w roku 2006)
  Przegląd Humanistyczny, nr 2 (407), 2008.
 • Prolegomena do ciała „Różewicza” i koniec ekfrazy

  [Abstract]
  Przegląd Humanistyczny, nr 4 (391), .
 • Teologia - filozofia - filologia. Kilka uwag zainspirowanych książką Agaty Bielik-Robson "Na pustyni"
  Theology – Philosophy – Philology. A Few Remarks Inspired by Agata Bielik-Robson’s Book Na pustyni
  Przegląd Humanistyczny, nr 4 (421), 2010.
 • „Kto chce malować świat w barwnej postaci”? Malarstwo w Świecie Czesława Miłosza
  “WHO WANTS TO PAINT THE WORLD IN COLOUR”? PAINTING IN THE WORLD BY CZESŁAW MIŁOSZ
  [Abstract]
  Przegląd Humanistyczny, nr 1 (388), 2005.

Retour à l'index