Navigation – Plan du site
  • Transfer w czasach konfliktu. Aktorzy propagandy kulturowej w czasie pierwszej wojny światowej
    Transfer in Times of Conflict. Actors of Cultural Propaganda during World War I
    [Abstract]
    Przegląd Humanistyczny, nr 4(445), 2014.

Retour à l'index