Navigation – Plan du site
  • 1914–1918: narodziny sztuki prowadzenia nowoczesnej akustycznej wojny
    1914–1918: Birth of Modern Sonic Warfare
    [Abstract]
    Przegląd Humanistyczny, nr 4(445), 2014.

Retour à l'index