Navigation – Plan du site
  • Fałszywy Mesjasz? Woodrow Wilson i „kalekie zwycięstwo” amerykańskiego progresywizmu w Europie 1917–1919 (na przykładzie sprawy włoskiej)
    A False Messiah? Woodrow Wilson and the “Mutilated Victory” of American Progressivism in Europe 1917–1919 (The Italian Question Case Study)
    [Abstract]
    Przegląd Humanistyczny, nr 4(445), 2014.

Retour à l'index