Navigation – Plan du site
  • Katalog wystawy Mieczysława Szczuki – zapomniany manifest futurystyczny z 1920 roku
    The Catalogue of Mieczysław Szczuka’s Exhibition – the Forgotten Futurist Manifesto from 1920
    Przegląd Humanistyczny, nr 4 (409), 2008.

Retour à l'index