Navigation – Plan du site
  • Żydzi w strukturze politycznej i administracyjnej Rzeczypospolitej (XVI–XVIII w.)
    Jews in the Political and Administrative Structure of the Polish-Lithuanian Commonwealth (16th–18th Century)
    [Abstract]
    Przegląd Humanistyczny, nr 3(444), 2014.

Retour à l'index