Navigation – Plan du site
 • Ewangelizacja pierwszego kontaktu. Slogan w polskiej reklamie religijnej
  The First Contact Evangelization. A Slogan in Polish Religious Advertising
  Przegląd Humanistyczny, nr 4 (409), 2008.
 • Ewangelizacja – nowa w wyrazie. Miejsce języka egzystencjalnego we współczesnych nowych gatunkach religijnych
  Evangelization - the new in expression. The place of existential language in contemporary new religious genres
  [Abstract]
  Przegląd Humanistyczny, nr 1 (400), 2007.

Retour à l'index