Navigation – Plan du site
  • Z dziejów sporu o piękno – Oda do urny greckiej Johna Keatsa i jej polscy czytelnicy
    From the History of the Debate over Beauty – Keats’s Ode on a Grecian Urn and its Polish Readers
    [Abstract]
    Przegląd Humanistyczny, nr 2(443), 2014.

Retour à l'index