Navigation – Plan du site
  • Kreacja człowieka-przedmiotu w kulturze teatralnej lat dwudziestych. O dramatach Tytusa Czyżewskiego w kontekście europejskiej awangardy
    The Man-Object Creation in Theatre Culture of the Twenties. On Tytus Czyżewski’s Dramas in the Context of European Avant-garde
    Przegląd Humanistyczny, nr 4 (409), 2008.

Retour à l'index