Navigation – Plan du site

2013
NR 6 (441)

 • Artykuły

  • Roman Chymkowski
   W kręgu antropologii pamięci. Wprowadzenie do lektury
   In the Realm of Anthropology of Memory. Introduction to Readings
  • Nina A. Frieß
   Russlands widersprüchliche Vergangenheite
   Russia’s Contradictory Pasts
   [Abstract]
  • Michał Czorycki
   "Levatyński bazar duszy". Bałkany i Morze Czarne w Dunaju Claudia Magrisa
   “A Levantine Bazaar of the Mind”. The Balkans and the Black Sea in Claudio Magris’s Danubio
   [Abstract]
  • Patrycja Cembrzyńska
   „Czarne będzie to, co słodkie, dobre, miłe i czułe”. Biała kultura na szafocie
   “The Sweet, Good, Kind and Sensitive Will Become Black”. White Culture on Scaffold
   [Abstract]
  • Stefan Zabierowski
   Legenda Stefana Starzyńskiego
   Legend of Stefan Starzyński
   [Abstract]
  • Małgorzata Lisecka
   „Drogi swej nie widzą…”Wiosna 1905: Stanisław Masłowski – Jacek Kaczmarski
   “They Can’t See Their Way…”. Wiosna 1905: Stanisław Masłowski – Jacek Kaczmarski
   [Abstract]
  • Hanna Jurkowska
   Krajobraz jak medium pamięci. Tekst i lektura gór dawnej Sarmacji Stanisława Staszica
   Landscape as Medium of Memory. Text and Reading of Mountains of Former Sarmatia by Stanisław Staszic
   [Abstract]
  • Aleksandra Komornicka
   Dekomunizacja ulic Warszawy przez pryzmat postaw i ocen społecznych
   Decommunization of Warsaw’s Streets Through the Prism of Social Attitudes and Assessments
   [Abstract]
  • Elżbieta Kossewska
   Adaptacja aliji gomułkowskiej w Izraelu (1955–1960)
   Adaptation of Gomułka Aliyah in Israel (1955–1960)
   [Abstract]
 • Materiały i przyczynki

  • Krzysztof Tarka
   Mackiewicz kontra Hemar. O procesie, którego nie było
   Mackiewicz versus Hemar. About Trial which did not Take Place (Materials and Contributions)
 • Recenzje i przeglądy

  • Krzysztof Usakiewicz
   Czyja jest Macedonia
   Whose is Macedonia?
  • Justyna Kroczak
   Kompleks niższości – komu grozi?
   Inferiority Complex – Who is Likely to Develop it?
  • Jowita Wiśniewska
   Społeczne wymiary kryzysu w powojennej Polsce
   Social Dimensions of Crisis in Post-War Poland