Navigation – Plan du site
  • O ekwiwalencji: to jest, znaczy się
    About Equivalence: to jest [that is], znaczy się [that is to say]
    [Abstract]
    Przegląd Humanistyczny, nr 5 (440), 2013.

Retour à l'index