Navigation – Plan du site
 • Nieudana antologia poświęcona retoryce
  The Unsuccessful Anthology Devoted to Rhetoric
  Przegląd Humanistyczny, nr 2 (413), 2009.
 • Współczesność a tradycja: Maciej Kazimierz Sarbiewski, Leopold Staff, Zbigniew Herbert, czyli dyskusja ze stoicyzmem
  Contemporaneity and Tradition: Matthias Casimirus Sarbievius, Leopold Staff and Zbigniew Herbert. A Discussion with Stoicism
  Przegląd Humanistyczny, nr 4 (409), 2008.
 • Retoryka słowiańska w Historisches Wörterbuch der Rhetorik: żart czy przykład niekompetencji?
  Slavic rhetoric in "Historisches Worterbuch der Rhetorik": a joke or an example of lack of competence
  Przegląd Humanistyczny, nr 4 (403), 2007.
 • Retoryka, retoryczność i badania literackie. Wyjaśnienie pewnych nieporozumień i prezentacja metody badawczej
  Rhetoric and literary enquiry
  Przegląd Humanistyczny, nr 5/6 (398/399), 2006.

Retour à l'index