Navigation – Plan du site
  • Sztuka kontrapunktu, czyli od polifonii do polifoniczności
    Art of Counterpoint – from Polyphony to Polyphonicity
    [Abstract]
    Przegląd Humanistyczny, nr 4 (439), 2013.

Retour à l'index