Navigation – Plan du site
 • Plakat z Polską w tle. Prace Władysława Teodora Bendy w kontekście sztuki plakatu
  Poster with Poland in the Background. Władysław Theodor Benda’s Works in the Context of Poster Art
  [Abstract]
  Przegląd Humanistyczny, nr 4(445), 2014.
 • Relacje między słowem a obrazem w malarstwie dawnym
  Relation between Word and Image in Old Painting
  [Abstract]
  Przegląd Humanistyczny, nr 4 (439), 2013.

Retour à l'index