Navigation – Plan du site
  • „W każdym znaku drzemie owo monstrum – stereotyp” (rusycyzmy w polskim dyskursie łagrowym)
    “The Monster Is Hidden in Every Sign – the Stereotype” (Russicisms in Polish Prison Camp Discourse)
    Przegląd Humanistyczny, nr 2 (413), 2009.

Retour à l'index