Navigation – Plan du site
  • Klasyfikacja relacji  słowo/obraz na stronach www. Prolegomena
    Classification of Word/Image Relation on WWW. Prolegomena Websites
    [Abstract]
    Przegląd Humanistyczny, nr 4 (439), 2013.

Retour à l'index