Navigation – Plan du site
 • Nowe perspektywy kulturoznawstwa
  Przegląd Humanistyczny, nr 2 (419), 2010.
 • Literatury i kultury wschodniosłowiańskie w Polsce - Rosja
  East slavic literatures and cultures in poland – russia
  Przegląd Humanistyczny, nr 5/6 (422/423), 2010.
 • Podróże, ach podróże...
  Przegląd Humanistyczny, nr 5/6 (422/423), 2010.
 • Dwie metody uwspółcześniania klasyki - sceniczne realizacje utworów Maksyma Gorkiego w Polsce po roku 1989 (na wybranych przykładach)
  Two Methods to Render the Classics Contemporary - Stage Adaptations of Maxim Gorky's Works in Poland after 1989 (Selected Cases)
  Przegląd Humanistyczny, nr 4 (427), 2011.
 • Dialog międzykulturowy
  Intercultural Dialogue
  Przegląd Humanistyczny, nr 4 (427), 2011.
 • Teatralna moda na Rosję. Współczesna dramaturgia rosyjska na scenach polskich (po roku 1989)
  Theatrical Fashion for Russia. Contemporary Russian Dramaturgy on Polish Stages (after 1989)
  Przegląd Humanistyczny, nr 2 (413), 2009.
 • Współczesna proza rosyjska na scenach polskich po roku 1989
  Contemporary russian prose staged in poland after 1989
  Przegląd Humanistyczny, nr 2 (407), 2008.
 • Dziennik jako inspiracja literacka (Izaak Babel – Dziennik 1920 a Konarmia)
  A DIARY AS A LITERARY INSPIRATION. ISAAC BABEL – “DZIENNIK 1920” (THE 1920 DIARY) AND “KONARMIA” (CAVALRY)
  [Abstract]
  Przegląd Humanistyczny, nr 6 (405), 2007.

Retour à l'index