Navigation – Plan du site
 • Badania nad literaturą rosyjską XX wieku w okresie przeobrażeń (po roku 1990). Nowe koncepcje periodyzacji, nowe podręczniki
  Studies on Russian Literature of the 20 Century in the Period th of Transformations (after 1990). New Concepts of Periodization, New Handbooks
  Przegląd Humanistyczny, nr 2 (413), 2009.
 • Polska literatura XX wieku 1890-1990
  Przegląd Humanistyczny, nr 2 (419), 2010.
 • Symbolika zamieci w literaturze rosyjskiej - od Puszkina do Sorokina
  he Symbolic of Snow Storm in Russian Literature - from Pushkin to Sorokin
  Przegląd Humanistyczny, nr 4 (427), 2011.
 • Literatura rosyjska na przełomie wieków – stan po transformacji ustrojowej
  Russian literature at the turn of the centuries - the state after the political transformation
  [Abstract]
  Przegląd Humanistyczny, nr 2 (401), 2007.

Retour à l'index