Navigation – Plan du site
  • Dlaczego mądry człowiek może głupio postąpić? – koncepcja inteligencji w ujęciu José Antonio Mariny
    Why Can a Wise Man Do a Stupid Thing? – Concept of Intelligence according to José Antonio Marina
    Przegląd Humanistyczny, nr 1 (436), 2013.

Retour à l'index