Navigation – Plan du site
  • Polskie języki. O językach zawodowych i środowiskowych – sprawozdanie z VII Forum Kultury Słowa
    Variations of Polish – On Jargons and Sociolects – A Report of the 7th Forum of Word Culture
    Przegląd Humanistyczny, nr 1 (412), 2009.

Retour à l'index