Navigation – Plan du site
 • „Wszystkie te cuda tego nowego świata”. Wczesnego kina historia nieteleologiczna
  “All the Wonders of this New World”. Non-Teleological History of Early Cinema
  Przegląd Humanistyczny, nr 1(442), 2014.
 • Sportowcy w Warszawie. Zarys form obecności w przestrzeni miejskiej przełomu XIX i XX wieku
  Sportsmen in Warsaw. Outline of Forms of Presence in Urban Space at the Turn of the 19th and the 20th Centuries
  [Abstract]
  Przegląd Humanistyczny, nr 1 (436), 2013.

Retour à l'index