Navigation – Plan du site
  • Konwencjonalizacja i ironia. Kilka wstępnych uwag o technice komediopisarskiej Włodzimierza Perzyńskiego
    On Conventions and Irony. Włodzimierz Perzyński’s Technique of Playwriting
    [Abstract]
    Przegląd Humanistyczny, nr 1 (436), 2013.

Retour à l'index