Navigation – Plan du site
 • Obrazy znad ostatniego brzegu
  Views of the Last Coast
  Przegląd Humanistyczny, nr 1 (412), 2009.
 • Świat archetypowy i świat rozszczepiony w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
  Archetypal and Split World in Krzysztof Kamil Baczyński’s Poetry
  Przegląd Humanistyczny, nr 4 (421), 2010.
 • Mózgowe korelaty doświadczeń związanych z odbiorem tekstu poetyckiego
  Brain Correlates of Experiences Related to Reception of Poetic Texts
  [Abstract]
  Przegląd Humanistyczny, nr 1 (448), 2015.

Retour à l'index