Navigation – Plan du site
  • Text, City, Image: Recovering Others’ Pasts in Literature in Poland, Russia and Ukraine
    TEKST, MIASTO, OBRAZ: ODZYSKIWANIE PRZESZŁOŚCI INNYCH W LITERATURZE POLSKIEJ, ROSYJSKIEJ I UKRAIŃSKIEJ
    Przegląd Humanistyczny, nr 6 (435), 2012.

Retour à l'index