Navigation – Plan du site
  • Poles without the past? The post-1989 struggle with memory in the works of Dorota Masłowska
    POLACY BEZ PRZESZŁOŚCI? ZMAGANIA Z PAMIĘCIĄ PO 1989 ROKU W UTWORACH DOROTY MASŁOWSKIEJ
    Przegląd Humanistyczny, nr 6 (435), 2012.

Retour à l'index