Navigation – Plan du site
  • Czas próby. Znaczenie Kazimierza Kumanieckiego dla losów filologii klasycznej w PRL
    Testing Time. Importance of Kazimierz Kumaniecki for Development of Classics in the Polish People’s Republic
    [Abstract]
    Przegląd Humanistyczny, nr 6 (435), 2012.

Retour à l'index