Navigation – Plan du site
 • Polityka rządu polskiego na uchodźstwie w latach 1939–1942
  Przegląd Humanistyczny, nr 2 (407), 2008.
 • Rząd Kazimierza Świtalskiego (14 kwietnia – 7 grudnia 1929 roku)
  Kazimierz Świtalski’s Government (14th April – 7th December 1929)
  Przegląd Humanistyczny, nr 1 (412), 2009.
 • Idea federacji Polski z Czechosłowacją w opiniach czołowych polskich polityków emigracyjnych (1940–1942)
  The idea of Polish-Czech federation viewed by major Polish emigration politicians (1940-1942)
  [Abstract]
  Przegląd Humanistyczny, nr 2 (401), 2007.

Retour à l'index